DRUGO SNIMANJE, 20. listopada 2013.

NEDJELJA, 20. listopada 2013. Druga fotoinventura Primorsko-goranske županije je 20. listopada 2013. godine. Jesen je, boje su se razigrale i naša Županija je spremna za fotografiranje. Za ovo snimanje dobrodošli su svi stanovnici Županije koji imaju fotografski aparat i koji

PRVO SNIMANJE, 14. 4. 2013.

Prvo snimanje realizirano je na Dan Primorsko-goranske županije, 14. travnja 2013. godine. Ovaj datum je dvadesetogodišnjica osnivanja naše Županije i ovo je godina ulaska Hrvatske u EU. I datum i godina važni su za sve nas. Zato smo i pokrenuli