Ovo je prvo snimanje  “Županije u jednom danu” u 2014. godini a treće od početka realizacije ovog projekta.

 Snimanje je provedeno u nedjelju  27. travnja i ovi autori su se prijavili:

DIJANA ARBANAS, VLADIMIR LONČARIĆ, SAŠA ŽIC, NENAD ŠEGOVIĆ, VEDRAN VUKOJA, FILIP TRINAJSTIĆ, MIRO DEŽULOVIĆ, JOSIP KUKOLJ, BRANKO ČAMBER, LARA TROŠELJ, ANTON KUČIĆ, JASMINA JUSTIĆ, JADRANKA HERAK, DUŠKO KULAŠ, STJEPAN ŠTIMAC, DOROTEA JAUK, ILIJA DADASOVIĆ, DARIO JURJEVIĆ, MOIRA RADOVIĆ, INGRID JERKOVIĆ, ZORAN UZELAC, SANJIN VODOPIĆ, GORDANA KVAJO, LUKA ROGOVIĆ, GLORIA GLAVIĆ, IVANA ČOHAR, ALEKSANDAR TOMULIĆ, MARIJANA KIRASIĆ NEKIĆ, MLADEN MATUNCI, SANDRA KONČAREVIĆ i BORISLAV BOŽIĆ

A ovo je samo dio fotografija

TREĆE SNIMANJE, 27. 4. 2014.
Tagged on: