Prvo snimanje realizirano je na Dan Primorsko-goranske županije, 14. travnja 2013. godine. Ovaj datum je dvadesetogodišnjica osnivanja naše Županije i ovo je godina ulaska Hrvatske u EU. I datum i godina važni su za sve nas. Zato smo i pokrenuli ovaj projekt u kojem  samo stanovništvo svih dobnoih skupina fotografira svoj kraj i slikom čuva vrijednosti ovog prostora za buduće naraštaje. Ne samo da čuva veći i Europi poručuje da ima jasan identitet i značajno kulturno i društveno nasljeđe kao kontinuirani dio europskog kulturnog kruga.

Ovi autori su snimali, 146 ih je:

Aleksandra Maljavac, Alenka Bakarčić, Ana Antolović, Ana Badurina, Ana Bajek, Annamaria Vidović, Darko Ivošević, Anamarija Papić, Anastazija Banović, Andrea Hrvačanin, Andrej Turina, Arijan Birkić, Aurora Valinčić, Fabijan Bojčić, Barbara Smilović, Bernard Valinčić, Borna Beroš, Cecilija Barbiš, Christian Grailach, Davor Šepac , Dea Babić, Dean Brajković, Dean Silić, Debora Đermadi, Denis Horvat, Dragan Nišler, Duško Kulaš, Elena Franković, Emanuela Dejanović, Eva Hlača, Goran Kučan, Gordana Kvajo, Gordana Marunica, Hana Dutiona, Ina Randić Đorđević, Ines Potočnjak , Ingrid Jerković, Irena Peričić, Iva Petrić, Ivan Mrakovčić, Ivana Baričević, Ivica Bajčić, Ivona Zaharija, Jadranka Herak, Jadranko Janjić, Jasmina Jakopanec, Jelena Dašić, Josip Kukolj, Karla Trzija, Karla Žeželić, Maja Linić, Ines Potočnjak, Irena Peričić, Klara Abramović, Koraljka Renier Valinčić, Kristina Majerhold, Lana Dašić, Lara Despot, Marijana Brnelić, Lidija Strčić, Linda Blažić Mirošević, Manuela Glavić, Marija Pavić, Marina Rauker Koch, Martina Kršul, Martina Linić, Matea Mirošević, Matija Radović, Mihaela Petruševski, Moira Radović, Nebojša Anić, Paula Spicijarić, Petra Kovačević, Marko i Gordana Sokolić , Moris Valinčić, Radmila Dašić, Rafaela Perašinić, Rebeka Sokolić, Sandi Beganović, Saša Mutapčić, Antonio Perec, Korina Zoretić, Marko Majurec, Anabel Feratović, Ivana Nikola, Jelena Rajnović, Marin Hibler, Samanta Malešić, Sara Malešić, Suzana Pošmuga, Sandra Končarević, Anita Malnar, Ivan Crnković, Ivan Lovrenović, Ivona Predović, Katarina Ružić, Lea Rački, Majda Kolenc, Mihaela Horaček, Milan Mamula, Nina Petelin, Dominik Šafar, Tanja Vrbanac, Tea Ljubičić, Valentino Mauhar, Tanja Ljubojević, Tea Milićević Vukoja, Tia Kraljić, Toni Margan, Valentina Srića, Vedran Vukoja, Vera Gambar Miščević, Višnja Bolf, Zoran Mirošević, Zoran Uzelac, Zvonimir Kamenar, Željka Bruk, Sanja Smoljanović, Saša Žic, Lea Polonijo, Ivan Šerepec, Karlo Milinović, Lucija Bulat, Tomislav Zemanek, Stjepan Štimac, Lucia Lukšić, Maja Smojver, Živko Žagar, Zorica Purić, Marta Kovačević, Tiana Tirić, Saša Vučinić, Petra Zaverski, Kirasić-Nekić Marijana, Vedrana Mohorovičić, Manuela Peršić, Mladen Matunci, Klaudia Hrvatin, Roberta Dešković, Thea Kralj, Antonio Perec, Ivan šerepec, Marko Majurec, Anamaria Strčić, Antonio Ružić i Borislav Božić

PRVO SNIMANJE, 14. 4. 2013.