NEDJELJA, 20. listopada 2013.
Druga fotoinventura Primorsko-goranske županije je 20. listopada 2013. godine.
Jesen je, boje su se razigrale i naša Županija je spremna za fotografiranje.
Za ovo snimanje dobrodošli su svi stanovnici Županije koji imaju fotografski aparat i koji prepoznaju ovu jedinstvenu prigodu. Snimati u nedjelju 20. listopada mogu svi koji se zateknu u našoj Županiji. Bitno je da su snimke s naše županije. Istovremeno snimanje šireg ambijenta postižemo jednakomjernost ljudi i prostora. Na ovaj način angažira se domicilna kreativnosti i energija koja je u službi kolektivne memorije. Snimaju se prirodne ljepote i kulturno nasljeđe koje sami stanovnici svoga kraja prepoznaju kao takve.
Značaj ovog projekta je i u tome što lokalno stanovništvo snima svoj kraj i odabire ono što oni misle da je važno i vrijedno za njih i što treba biti u ovakvoj fotografskoj zbirci.
Sami građani sudjeluju u stvaranju fotografske memorije svoga kraja za buduće generacije.

DRUGO SNIMANJE, 20. listopada 2013.